Welkom

Welkom op de website van de Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie Valkenburg (Zuid-Holland).

Naast algemene fysiotherapie bieden wij ook manuele therapie, oedeemtherapie en Dry-Needling.


CORONA  (COVID-19), hoe gaan we ermee om?

Onze praktijk is voorlopig gesloten voor reguliere behandelingen. Dit om zowel u als onszelf te beschermen. Wij volgen hierin de adviezen van de regering, het RIVM en het KNGF.

Alleen als een verwijzer vindt dat een behandeling dermate belangrijk is dat die niet kan worden uitgesteld, dan maken we met u een afspraak in de praktijk.

Natuurlijk kunnen we u wel adviezen geven over wat u kunt doen of welke oefeningen zinvol zijn, maar dat doen we dan per telefoon.

Bel naar 071 40 16 878 of mail naar info@fysiovalkenburg.nl

Laten we proberen om het virus te bestrijden en elkaar te helpen.


Alle fysiotherapeuten zijn gediplomeerd, BIG-geregistreerd en ingeschreven in het Centrale Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

We zijn direct toegankelijk; u heeft geen verwijzing nodig van een arts, tenzij u een chronische indicatie hebt.

Openingstijden en bereikbaarheid

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur.
Telefoon: Graag op het hele of halve uur: 071-40 16 878. Spreekt u het antwoordapparaat in als we bezig zijn met een behandeling?
Mail:  info@fysiovalkenburg.nl

We hebben ervoor gekozen om met alle verzekeraars, behalve met CZ (CZ, OHRA en Nationale Nederlanden), contracten af te sluiten.
CZ-verzekerden kunnen, afhankelijk van hun polis, een restitutie-tarief krijgen van hun verzekeraar. Belt u uw verzekering voor informatie over de vergoedingen?

Als uw fysiotherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, dan gaat dat NIET ten koste van uw eigen risico! Vraag uw therapeut ernaar.

Bianca Langeveld heeft weer ruimte om nieuwe mensen te behandelen met Dry Needling. Deze geweldige methode kan wellicht uw klachten verminderen of verhelpen. Voor meer informatie over Dry Needling kijkt u op deze pagina, of belt u met de praktijk: 071-40 168 78

Voor tarieven, zie hier.