Privacybeleid – FysioValkenburg

Fysiotherapie en Manuele therapie Valkenburg (ZH) respecteert op alle manieren uw privacy. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en om de administratieve en financiële afhandeling van uw behandelingen zo efficiënt mogelijk te maken hebben wij een aantal gegevens van u nodig.

Het beschermen van uw gegevens en uw privacy is zowel in uw belang als in het onze. Wij houden ons aan de nieuwe wetten over privacy. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die ingaat op 25-05-2018, willen wij u graag hier vertellen hoe wij omgaan met deze wet.

Persoonlijke informatie en website

De website is beveiligd met een SSL certificaat. Uw gegevens komen niet in verkeerde handen! Zie slotje in de adresbalk van uw browser.

U kunt reageren op de website via het contactformulier. Wij gebruiken de door u ingevulde gegevens alleen om contact met u op te nemen. Wij gebruiken die gegevens niet voor andere doeleinden en geven of verkopen ze niet aan derden. Mocht het niet gaan om een afspraak, dan deleten we uw gegevens weer.

Als u onder behandeling komt bij ons dan noteren wij de volgende gegevens van u om de volgende redenen:

  • Burgerservicenummer en nummer van identiteitsbewijs, wij controleren deze gegevens online. Wettelijke verplichting voor zorgverleners.
  • Naam, voorletters, eventueel naam partner. Verplicht door de zorgverzekeraar.
  • Geboortedatum en geslacht. Verplicht door de zorgverzekeraar.
  • Adresgegevens, telefoonnummers,  als u dat wilt. Als u niet verzekerd bent en u wilt deze gegevens niet met ons delen dan betaalt u contant per behandeling.
  • Gegevens van uw huisarts, als u dat wilt.
  • Mailadres, als u dat wilt. Het mailadres wordt gebruikt voor klanttevredenheidsonderzoek als u daar toestemming voor verleent, correspondentie met u over bv data en tijden van behandelingen. U krijgt geen nieuwsbrieven. Als u dat wilt ontvangt u de rekening via het mailadres.
  • Verzekeringsgegevens, als u dat wilt. Zo niet, dan krijgt u een nota van ons of u betaalt contant.
  • Behandelingsgegevens. Wettelijke verplichting.

Behalve de fysiotherapeuten heeft ook de administratief medewerker hier toegang toe. Geen van deze gegevens delen wij met anderen.

Wijze van omgaan met informatie

FysioValkenburg streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen meelezen van derden. Wij behandelen alle persoonsgebonden informatie volledig vertrouwelijk. Daartoe staan alle gegevens op een server buiten de praktijk, goed beveiligd tegen verlies en diefstal.

Behandelgegevens delen wij niet met derden, behalve op uw schriftelijk verzoek (letselschade-advocaten) of na overleg. Uw gegevens zijn veilig bij ons.

Wij zijn verplicht bepaalde persoonsgegevens voor de verzekeraar te bewaren, maar als u behandelgegevens wilt laten verwijderen dan doen we dat direct.

Wij houden in principe de wettelijke verplichte bewaartermijnen aan voor uw gegevens, niet korter,  niet langer.

Cookies

De cookies op onze website zijn gericht op het beter laten functioneren van de site, niet om te achterhalen wie u bent en wat u wilt.

Contact

Op onze contactpagina staat een formulier waarmee u contact met ons kunt opnemen. Bellen mag ook: 071-40 168 78

Links

Natuurlijk zijn wij alleen verantwoordelijk voor de gegevens op onze eigen site, niet voor de sites die in de links worden genoemd.