Tarieven

Onze tarieven in 2024

In 2024 hebben we contracten met alle verzekeraars, ook weer met CZ (CZ, OHRA en Nationale Nederlanden). Zie hieronder voor de complete lijst van onze contracten.

Kijk in uw polisvoorwaarden of informeer bij uw therapeut of uw verzekeraar naar de mogelijkheden en de vergoedingen.

Wanneer uw zittingen niet verzekerd zijn bij uw verzekeraar of er is daartoe geen afspraak gemaakt met de verzekeraar, dan gelden de volgende tarieven:

Zitting fysiotherapie€ 31,00
Zitting manuele therapie€ 45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek, verzoek arts€ 54,50
Toeslag voor thuisbehandeling€ 13,00
Niet-nagekomen afspraak€ 23,00
Kort rapport naar schadeverzekering€ 31,00
Gecompliceerd rapport naar schadeverzekering€ 62,00
Screening, intake en onderzoek (eerste zitting) met of zonder verwijzing van arts€ 31,00
Lange zitting bij meervoudige problematiek€ 43,50

Regels fysiotherapievergoedingen voor 2024
Verzekerden van 18 jaar en ouder betalen de eerste 20 behandelingen in een serie behandelingen met een chronische indicatie zelf, tenzij de aanvullende verzekering deze zittingen dekt. Het gaat hier om behandelingen voor aandoeningen die op de zogenaamde chronische lijst staan. Op deze lijst staan alle aandoeningen waarvan de behandeling vanuit het basispakket wordt vergoed. Uw fysiotherapeut kan u vertellen of uw aandoening op deze lijst staat. U hebt voor behandelingen voor een aandoening die op deze lijst staat een verwijzing nodig van een arts.

Let u goed op de voorwaarden van uw aanvullende verzekering voor 2024!

Jongeren tot 18 jaar krijgen vanaf de eerste behandeling met een chronische code alles vergoed vanuit de basisverzekering.

Let op: er zijn aandoeningen die weliswaar chronisch zijn, maar die niet voorkomen op de chronische lijst. Behandeling van die aandoeningen gebeurt dan ook niet vanuit de basisverzekering maar vanuit de aanvullende verzekering.
Kiest u de aanvullende verzekering die bij u past!!
Let op: Zittingen die worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering komen niet ten laste van uw eigen risico!

Wij hebben contracten met: ASR, Ditzo, Z&Z, AZVZ, ZEM, ONVZ, VvAA, JaaaH, Menzis, Anderzorg, VGZ, IZA, UMC, Unive, Zekur, CZ, NN, OHRA, Zilveren Kruis, Prolife, One Underwriting, Interpolis, FBTO, De Friesland, Caresq, ENO, Salland, HollandZorg, ZorgDirect, DSW, InTwente, StadHolland, SKVZ, RMA / RMO, Asielzoekers en Oekrainers via DSW